آرشیو اخبار - 23 مهر 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اصلی‌ترین عامل بروز حوادث پتروشیمی ها، عدم توجه به الزامات مدیریت ایمنی فرآیند است

مدیر اچ‌اس‌ائی شرکت پلیمر آریاساسول گفت: تجزیه و تحلیل حوادث مختلف طی سالیان گذشته مشخص کرده است که اصلی‌ترین عامل بروز این حوادث عدم توجه به مبانی و الزامات مفهوم مدیریت ایمنی فرآیند است.
۲۳ مهر ۱۴۰۲ ۱۳:۴۷
صفحه ۱ از ۴