آرشیو اخبار - 08 مهر 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

نمایشگاه‌ ایران‌پلاست راهکاری برای حل چالش‌های فناورانه و علمی صنعت پتروشیمی

مدیر مرکز توسعه مدیریت نفت برگزاری نمایشگاه‌بین المللی ایران پلاست را یکی از راهکارهای حل چالش های فناورانه و علمی در زمینه دستیابی به لایسنس های استراتژیک این صنعت دانست.
۸ مهر ۱۴۰۲ ۱۲:۰۲
صفحه ۱ از ۲