آرشیو اخبار - 10 آبان 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پتروشیمی هنگام در آستانه بهره برداری/راه اندازی طرح پتروشیمی صدف تا پایان 1402

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، از بهره برداری واحد آمونیاک طرح پتروشیمی هنگام در آینده نزدیک و راه اندازی طرح پتروشیمی صدف تا پایان امسال خبر داد.
۱۰ آبان ۱۴۰۲ ۰۹:۴۲