آرشیو اخبار - 16 آبان 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

روند اجرا و چالش طرح‌های پتروشیمی هلدینگ پتروفرهنگ ارزیابی و بررسی شد

سرپرست هلدینگ پتروفرهنگ با تأکید بر اولویت‌بندی چالش طرح‌ها به‌منظور رفع آنها گفت: مدیران باید با برنامه‌ریزی اصولی و تأمین مالی به روش‌های مختلف، پروژه را در جبهه‌های مختلف فعال کنند و در واقع ریسک قابل قبول، معقول و تحول‌زا داشته باشد.
۱۶ آبان ۱۴۰۲ ۱۱:۰۷