آرشیو اخبار - 03 آبان 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

افزایش ۷۴ درصدی سود پتروشیمی بوعلی‌سینا در نیمه نخست ۱۴۰۲

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا از افزایش ۷۴ درصدی سود «بوعلی» در نیمه نخست سال حکایت دارد.
۳ آبان ۱۴۰۲ ۱۲:۴۹