آرشیو اخبار - 06 آبان 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بررسی هفتگی «نیپنا» از سهام های پتروشیمی در بازار سرمایه

هفته گذشته از میان سهم های قابل خرید و فروش پتروشیمی ها 28 سهم کاهش قیمت داشت، یک سهم در مجموع هفته هیچ تغییر قیمتی نداشت و 3 سهم نیز با افزایش قیمت هفته را سپری کردند.
۶ آبان ۱۴۰۲ ۱۳:۵۷
صفحه ۱ از ۲