آرشیو اخبار - 08 آبان 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

آمادگی وزارت نیرو برای همکاری جهت استفاده از انرژی های نو در صنعت پتروشیمی

مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو گفت: با توجه به ظرفیت ها و زیر ساخت های موجود در شرکت های پتروشیمی به ویژه تولید کنندگان یوتیلیتی، آمادگی داریم تا زمینه را برای استفاده از انرژی های نو و تجدید پذیر از سوی این شرکت ها تسهیل کنیم.
۸ آبان ۱۴۰۲ ۱۶:۲۶