آرشیو اخبار - 15 آذر 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی در آبان ماه امسال به 7.1 هزار میلیارد تومان رسید

مدیر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: میزان عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی در آبان ماه 1402 به بیش از 7.1 هزار میلیارد تومان رسید.
۱۵ آذر ۱۴۰۲ ۱۵:۱۴