آرشیو اخبار - 05 آذر 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

نوآوری در صنایع پتروشیمی کلید جلوگیری از انتشار کربن است

مدیرعامل شرکت میتسوبیشی کمیکال گفت: نوآوری در صنایع پتروشیمی جهان برای دستیابی به گذار چالش‌برانگیز به سمت به صفر رساندن انتشار کربن ضروری است.
۵ آذر ۱۴۰۲ ۱۵:۴۸
صفحه ۱ از ۲